Juristhuset

Har du brug for en advokat?

Vi kombinerer specialister med lave driftsomkostninger, hvilket gør at vi kan tilbyde prisrigtige ydelser

Hvem er vi

God advokatrådgivning drejer sig om mere end bare paragrafferne.

Det er utroligt vigtigt at vi som dine rådgivere, forstår din situation helt og aldeles, herunder hvad der i sidste ende tjener dig bedst.

Juridiske specialer

Nogle advokatkontorer vælger at have et eller to specialområder, som de så har fuld fokus på.

Men i Juristhuset vælger vi at have fuld fokus på klienten og lige præcis hans eller hendes særlige situation.

Kapitalfremskaffelse

Idet vi igennem årene hjulpet rigtig mange virksomheder, kender vi bedre end de fleste til de udfordringer der følger med.

En af de helt store udfordringer er fremskaffelse af kapital. Og her kan vi i Juristhuset hjælpe til.

Klienter

Vi gør alt hvad vi kan, for hele tiden at holde fuld fokus på det allervigtigste i vores forretning – DIG! Vores klient.

Hver eneste dag har vi klientens velbefindende og interesser for øje.

Vi er lovregulerede

Juristhusets erhvervsjurister yder top-professionel og værdiskabende rådgivning og de har alle mange års erfaring både indenfor advokatbranchen, erhvervslivet og det offentlige.

Erhvervsjuristerne yder rådgivning i henhold til Lov om juridisk rådgivning (Lov nr. 419 af 9/5 2006).  Lovreguleringen af vort virke indebærer, at vore klienter har en lovfæstet sikring, som betyder at de trygt komme til Juristhuset med opgaver af alle arter.

Lovreguleringen bestemmer blandt andet, at vi i vort virke skal handle i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning, hvilket blandt andet indebærer, at vore jurister skal udføre deres arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til klientens interesser tilsiger, ligesom rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed.

Juristhuset er også omfattet af Hvidvaskningsloven, hvilket blandt andet betyder, at vi er pligtige at drage omsorg for at nye klienter legitimerer sig overfor os.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får mange anbefalinger / klienthenvisninger.