Juristhuset

Erik Gravgaard

Advokat Erik Gravgaard har et godt og grundigt kendskab til næsten alle retsområder.

“Jeg bliver ofte spurgt om hvilke typer sager jeg tager mig af – hvad der er mit speciale.”

Hertil svarer jeg, at mit speciale er klienten. Det er naturligvis et lidt fjollet svar, der ikke lige var hvad spørgeren mente, men det er ikke desto mindre sandt.

Hvor mange advokater vælger at tage et eller to specialområder, som de så har fuld fokus på, vælger jeg at have fuld fokus på klienten og lige præcis hans eller hendes særlige situation og alle de forhold og omstændigheder, som måtte gælde for netop den klient.

Det betyder at jeg ikke f.eks. kaster mig ud i alene at se på skatteretten i en sag, hvor løsningen måske er at undgå det skatteretslige problem, ved at finde en anden – og måske meget bedre og billigere – løsning på sagen.

Mine mange år som erhvervsaktiv indenfor et stort antal brancher, hvor jeg har været med til at starte mere end 30 virksomheder op, betyder at jeg 100% kender til de mange små og store udfordringer man møder som virksomhedsleder og -ejer.

Jeg bistår hovedsageligt små- og mellemstore virksomheder med alle de udfordringer de møder.

Herunder udarbejdelse af kontrakter, kapitalfremskaffelse, bestyrelsesarbejde, samarbejdsaftaler, køb og salg af virksomheder, generationsskifte, køb og salg af ejendomme samt førelse af retssager.

Men da mine erhvervsklienter jo ofte er ejerledede virksomheder, omfatter mit advokatarbejde også ejerens private forhold. Det kan f.eks. være oprettelse af ægtepagt eller testamente, straffesager, skilsmisser samt alle mulige andre sager, man som privatperson kommer ud for.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får mange anbefalinger / klienthenvisninger.