Hunden Bastian’s eftermæle

– hvad betyder Højesteretsdommen af 25. september 2014

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis. Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af hvad der skal til for at overtrædelse af “dyrlæge-klausuler” kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs artiklen om dommen her: Bastian-dommen