Juristhuset

Hos os er klienten vores fokusområde - vi tager kampen for dig

Mange advokatkontorer fortæller meget om hvilke særlige juridiske sagsområder og sagstyper, som de har fokus på.

Det kan være fast ejendom, skatteret, erstatningsret, selskabsret, familieret, strafferet etc.

Men hos os, har vi valgt at have 100% fokus på klienten!

Det betyder, at uanset hvad det er for udfordringer, du som klient står overfor, så er vi i Juristhuset klar til at være der for dig og give dig kompetent advokatbistand.

Du skal ikke til at shoppe rundt efter forskellige advokater, når der viser sig et behov for en advokat. Du har os – og vi er der for dig.

Juridiske specialer

 • Internet domænenavne   
  Er der nogen der har registreret et domænenavn, som frustrerer og generer dig, så er der rigtig gode muligheder for at gøre noget ved det.
 • Generationsskifte 
  Når tiden nærmer sig for at virksomheden skal “gå i arv”, er det vigtigt at man får set på sagen i god tid.  Der er flere forhold, hvor det er af stor betydning, at overdragelsen fra den ene generation til den næste sker, før det er for sent.
 • Skat   
  Alt for mange har det så dårligt med at de har en sag med SKAT, at de vælger at lade stå til.  Du skal vide at det er helt normalt at føle sig stresset og dårlig tilpas over en skattesag.  Men du skal også vide at så snart vi tager os af sagen, vil du føle en stor lettelse.
 • Stiftelse af selskaber
  Vi tilbyder at rådgive om og sørge for alle formaliteter i forbindelse med etablering af selskaber.  Det gælder både danske A/S, ApS,  etc. såvel som evt. selskaber i udlandet og andre driftsformer, som f.eks. de nye IVS og I/S, P/S K/S m.m.
 • Direktørkontrakter
  Når du er direktør for dit eget selskab stiller SKAT krav om, at der er indgået en skriftlig direktørkontrakt.
 • Fravalg af revisor for selskab
  Som et led i lempelserne af de administrative byrder, har de mindre og mellemstore selskaber fået mulighed for at fravælge revision og dermed spare mange penge hvert år.
 • Samarbejdsaftaler
  Det er en rigtig god idé at sørge for at de aftaler man har med medejere, samarbejdspartnere, nøgleleverandører, kunder etc. er nedskrevet.  Det kan vise sig at betyde ALT i sidste ende.
 • SkøderNår du har købt fast ejendom, skal der udfærdiges et skøde.  Dette er noget man bør overlade til jurister med erfaring indenfor netop dette område.
 • Testamente
  Hvem arver dig, når du dør? Har du særlige ønsker til begunstigelse? Er du i tvil om, hvad de seneste ændringer af Arveloven betyder for netop din situation? Hvilke fordele kan der være ved at oprette testamente? Ønsker du at ændre eksisterende testamente, så det opfylder gældende ret? Vi har også her de rette rådgivere på området.
 • Ansættelseskontrakter
  Loven er helt klar:  Der SKAL oprettes skriftlige ansættelseskontrakter. Og den understøttes af en meget streng retspraksis, som slår hårdt ned når disse enten ikke er blevet oprettet eller evt. er fejlbehæftede.  Det koster godtgørelser på mange tusinde kroner.
 • Inkasso, konkurs og betalingsstandsning
  Mange kender desværre problemet med debitorer, som man skal bruge en masse tid og kræfter for at få penge ud af. Ofte er det en rigtig god idé at overlade dette til en specialist, så man kan koncentrere sig om sin forretning. Opstår der problemer i ens virksomhed kan erfaren rådgivning i tide spare en for mange ærgrelser og penge.
 • Problemer med offentlige myndigheder
  Vi kan her hjælpe med mange ting lige fra sparring og henvendelser fra/til offentlige myndigheder til sager, hvor man oplever, at man er udsat for en helt fejlagtig eller helt urimelig behandling. Vi har her flere specialister, som er meget skrappe inden for dette meget store område.
 • Rådgivning omkring køb og salg af fast ejendom
  Et traditionelt område for juridisk rådgivning. Men uhyre vigtigt, idet der her ofte træffes beslutninger med virkning for ens liv og økonomi mange år fremover
 • Udbud og licitationer
  Der mange faldgruber her. Derfor er det uhyre vigtigt, at få en kompetent rådgiver i tale inden tilbudsafgivningen.
 • Patenter, varemærker, design- og ophavsret
  Kan du udtage patent på dit produkt, eller idé/opfindelse?  Hvis ens virksomhed udsættes for krænkelser af de immaterielle rettigheder kan det ødelægge hele forretningen, så er det afgørende at der effektivt sættes ind over for dette. På samme måde gælder det om i tide, at beskytte de produkter, som man fremover skal leve af.

Ovenstående liste er blot eksempler på vore ydelser og er således ikke udtømmende. Skulle du stå med en opgave eller et problem, som ikke er beskrevet ovenfor, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får en del anbefalinger / klienthenvisninger.