Diverse emner

Det er ikke vores ambition, at vi her på vores hjemmeside vil opretholde et egentlig nyhedsmedie vedr. juridiske emner.  Men i det omfang lejlighed byder sig vil vi lægge artikler op med forskellige former for information.

Pas på! Dine krav bliver forældede.
Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.

Salg af andelsboliger er blevet komplekstDen ny lovgivning har føjet væsentligt mere kompleksitet til salg af andelsboliger.  Hvis du sidder i bestyrelsen i en andelsboligforening gør du klogt i, at tage fat i Juristhuset.  Du vil hurtigt blive klar over at vi med vores indgående kendskab til området kan rådgive foreningen med værdifuld hjælp.

Bastian-dommen er ikke så forfærdelig
Højesterets dom er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis. Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af hvad der skal til for at overtrædelse af “dyrlæge-klausuler” kan føre til et andet resultat end i denne dom.