Juristhuset

Jurister

Juristhusets erhvervsjurister yder top-professionel og værdiskabende rådgivning og de har alle mange års erfaring både indenfor advokatbranchen, erhvervslivet og det offentlige.

Vi er lovregulerede

Erhvervsjuristerne yder rådgivning i henhold til Lov om juridisk rådgivning (Lov nr. 419 af 9/5 2006).  Lovreguleringen af vort virke indebærer, at vore klienter har en lovfæstet sikring, som betyder at de trygt komme til Juristhuset med opgaver af alle arter.

Lovreguleringen bestemmer blandt andet, at vi i vort virke skal handle i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning, hvilket blandt andet indebærer, at vore jurister skal udføre deres arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til klientens interesser tilsiger, ligesom rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed.

Juristhuset er også omfattet af Hvidvaskningsloven, hvilket blandt andet betyder, at vi er pligtige at drage omsorg for at nye klienter legitimerer sig overfor os.