Jurister

Juristhusets erhvervsjurister yder top-professionel og værdiskabende rådgivning og de har alle mange års erfaring både indenfor advokatbranchen, erhvervslivet og det offentlige.

Vi er lovregulerede

Omfattet af lovgivningErhvervsjuristerne yder rådgivning i henhold til Lov om juridisk rådgivning (Lov nr. 419 af 9/5 2006).  Lovreguleringen af vort virke indebærer, at vore klienter har en lovfæstet sikring, som betyder at de trygt komme til Juristhuset med opgaver af alle arter.

Lovreguleringen bestemmer blandt andet, at vi i vort virke skal handle i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning, hvilket blandt andet indebærer, at vore jurister skal udføre deres arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til klientens interesser tilsiger, ligesom rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed.

Juristhuset er også omfattet af Hvidvaskningsloven, hvilket blandt andet betyder, at vi er pligtige at drage omsorg for at nye klienter legitimerer sig overfor os.

 

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...