//Almindelige forretningsbetingelser
Almindelige forretningsbetingelser 2019-04-04T12:53:59+00:00

Almindelige forretningsbetingelser

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som Juristhuset påtager sig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Det er vigtigt, at vore klienter orienterer sig om indholdet i disse forretningsvilkår og derfor vil de gældende forretningsbetingelser til en hver tid forefindes på dette web site.