Priser

Juristhusets honorar beregnes enten som en timepris eller eventuelt en fast pris.

Timepriserne vil for almindelig generel juridisk rådgivning og assistance typisk ligge noget under hvad vore tilsvarende kolleger vil beregne sig.

Når der er tale om rådgivning og assistance fra de af vore jurister med særlige juridiske specialer, kan der gælde andre timepriser.  Vore klienter opfordres til at rette henvendelse med henblik på at få disse priser oplyst for de konkrete forhold.

I en række tilfælde kan Juristhuset tilbyde rådgivning og assistance til faste priser.  Således eksempelvis ved opgaver som:

 • Testamenter
 • Skøder
 • Selskabsstiftelser
 • Ansættelseskontrakter
 • Lejeaftaler
 • etc.

Vær opmærksom på, at faste priser altid vil bygge på bestemt forudsætninger. Typisk vil der blive taget udgangspunkt i en ”standardsituation”, som ikke kræver særlige undersøgelser og længere udredninger for at løse den stillede opgave tilfredsstillende.

Har vi ikke på forhånd aftalt en fast pris, baseres fastsættelsen af vort salær på:

 • Sagens juridiske og øvrige kompleksitet
 • Den forbrugte tid
 • Omfanget og graden af specialistviden, der har været nødvendig
 • Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid
 • Resultatet af sagen
 • Værdien for klienten

Kontakt os
Du skal være meget velkommen til en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig.  Vi vil undervejs fortælle dig hvis og når “taksameteret starter”.  Ring 70 236 444 eller skriv her