Bankoplysninger

Juristhusets bankforbindelse er Danske Bank.

Vore bankkonti er:

Driftskontoen, som du skal benytte når du skal betale for vor bistand:

Kontonr.: 11394558
Registreringsnummer: 3409
IBAN kontonummer: DK5530000011394558
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK

Klientkontoen, som du skal benytte i andre tilfælde, hvor vi skal “holde” midler for dig. F.eks. i forbindelse med en ejendomshandel, stiftelse af selskab etc.:

Kontonr.: 3409130739
Registreringsnummer: 3409
IBAN kontonummer: DK1730003409130739
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK


Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...