Priser

Juristhusets honorar beregnes enten som en timepris eller eventuelt en fast pris.

Timepriserne vil for almindelig generel juridisk rådgivning og assistance typisk ligge noget under hvad vore tilsvarende kolleger vil beregne sig.

Når der er tale om rådgivning og assistance fra de af vore jurister med særlige juridiske specialer, kan der gælde andre timepriser.  Vore klienter opfordres til at rette henvendelse med henblik på at få disse priser oplyst for de konkrete forhold.

I en række tilfælde kan Juristhuset tilbyde rådgivning og assistance til faste priser.  Således eksempelvis ved opgaver som:

 • Testamenter
 • Skøder
 • Selskabsstiftelser
 • Ansættelseskontrakter
 • Lejeaftaler
 • etc.

Vær opmærksom på, at faste priser altid vil bygge på bestemt forudsætninger. Typisk vil der blive taget udgangspunkt i en ”standardsituation”, som ikke kræver særlige undersøgelser og længere udredninger for at løse den stillede opgave tilfredsstillende.

Har vi ikke på forhånd aftalt en fast pris, baseres fastsættelsen af vort salær på:

 • Sagens juridiske og øvrige kompleksitet
 • Den forbrugte tid
 • Omfanget og graden af specialistviden, der har været nødvendig
 • Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid
 • Resultatet af sagen
 • Værdien for klienten

Kontakt os
Du skal være meget velkommen til en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig.  Vi vil undervejs fortælle dig hvis og når “taksameteret starter”.  Ring 70 236 444 eller skriv her

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...