Tavshedspligt

Såvel for advokaterne som erhvervsjuristerne gælder det, at alle i Juristhuset er underlagt streng tavshedspligt.

Som en virksomhed der drives i henhold til Lov om juridisk rådgivning, er alle medarbejdere og partnere i Juristhuset underlagt streng tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi måtte komme i besiddelse af, i anledning vort arbejde for en klient.

For så vidt angår Juristhusets advokater, er det i Retsplejeloven samt i de advokatetiske regler bestemt, at advokaten har tavshedspligt om alle forhold, som advokaten får viden om i kraft af sit arbejde som advokat. Advokaten kan straffes, hvis advokaten uberettiget videregiver oplysninger. Tavshedspligten betyder, at klienter med sindsro kan fortælle advokaten om alle forhold.  Også når advokaten er forsvarer i en straffesag, kan den tiltalte uden bekymring for, at advokaten giver oplysningerne videre til politiet eller retten, fortælle om han er skyldig eller ej.

Alle klienter kan trygt komme til os og være sikre på, at nyde godt af fuld fortrolighed.

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...