Juristhuset

Priser

Juristhusets honorar beregnes enten som en timepris eller eventuelt en fast pris.

Timepriserne vil for almindelig generel juridisk rådgivning og assistance typisk ligge noget under hvad vore tilsvarende kolleger vil beregne sig.

Prisen for Juristhusets bistand vil naturligvis afhænge af den konkrete sag.

I sager, hvor vi ikke kan prissætte med en fast pris, vil salæret blive fastsat med udgangspunkt i den tid, der medgår til at løse opgaven.

Juristhusets timesatser varierer efter hvilken grad af specialistviden og ekspertise, der er brug for.

Vore timepriser vil sædvanligvis ligge imellem kr. 2.000,- eks. moms (kr. 2.500,- inkl. moms) og 2.900,- eks. moms (kr. 3.625,- inkl. moms).

I sager der involverer specialistviden (f.eks. skattesager og sager om komplekse erhvervsforhold), typisk ligge i den høje ende og vil i visse tilfælde kunne overstige ovennævnte timesatser.

I særlige tilfælde, vil der kunne aftales en lavere timesats ned til f.eks. kr. 1.800,- eks. moms (kr. 2.250,- inkl. moms)

Når der er tale om rådgivning og assistance fra de af vore jurister med særlige juridiske specialer, kan der gælde andre timepriser.  Vore klienter opfordres til at rette henvendelse med henblik på at få disse priser oplyst for de konkrete forhold.

I en række tilfælde kan Juristhuset tilbyde rådgivning og assistance til faste priser.  Således eksempelvis ved opgaver som:

 • Testamenter
 • Skøder
 • Selskabsstiftelser
 • Ansættelseskontrakter
 • Lejeaftaler
 • etc.

Vær opmærksom på, at faste priser altid vil bygge på bestemt forudsætninger. Typisk vil der blive taget udgangspunkt i en ”standardsituation”, som ikke kræver særlige undersøgelser og længere udredninger for at løse den stillede opgave tilfredsstillende.

Har vi ikke på forhånd aftalt en fast pris, baseres fastsættelsen af vort salær på:

 • Sagens juridiske og øvrige kompleksitet
 • Den forbrugte tid
 • Omfanget og graden af specialistviden, der har været nødvendig
 • Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid
 • Resultatet af sagen
 • Værdien for klienten

Kontakt os
Du skal være meget velkommen til en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig.  Vi vil undervejs fortælle dig hvis og når “taksameteret starter”.

For kontakt RING: 70 236 444 eller skriv til info@juristhuset.dk

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får mange anbefalinger / klienthenvisninger.