Juristhuset

Tavshedspligt

Såvel for advokaterne som erhvervsjuristerne gælder det, at alle i Juristhuset er underlagt streng tavshedspligt.

Som en virksomhed der drives i henhold til Lov om juridisk rådgivning, er alle medarbejdere og partnere i Juristhuset underlagt streng tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi måtte komme i besiddelse af, i anledning vort arbejde for en klient.

For så vidt angår Juristhusets advokater, er det i Retsplejeloven samt i de advokatetiske regler bestemt, at advokaten har tavshedspligt om alle forhold, som advokaten får viden om i kraft af sit arbejde som advokat. Advokaten kan straffes, hvis advokaten uberettiget videregiver oplysninger. Tavshedspligten betyder, at klienter med sindsro kan fortælle advokaten om alle forhold.  Også når advokaten er forsvarer i en straffesag, kan den tiltalte uden bekymring for, at advokaten giver oplysningerne videre til politiet eller retten, fortælle om han er skyldig eller ej.

Alle klienter kan trygt komme til os og være sikre på, at nyde godt af fuld fortrolighed.

 

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får mange anbefalinger / klienthenvisninger.