Juristhuset

En advokat er:

En jurist der har opnået Justitsministeriets beskikkelse til at føre sager for domstolene. Betingelserne for at blive advokat er fastsat i Retsplejeloven. Det er en forudsætning for at opnå advokatbestalling, at kandidaten har gennemgået den teoretiske advokatuddannelse (der udbydes af Advokatsamfundet) og både har bestået den teoretiske advokateksamen og en prøve i retssagsførelse.

Alle advokater i Juristhuset er omfattet af advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos et ansvarsforsikringsselskab. Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af Juristhusets advokater, uanset hvor den udøves.

Juristhusets advokater er medlemmer af Advokatsamfundet og underlagt dettes regler og tilsyn. Advokaterne er ansvarsforsikret hos et anerkendt forsikringsselskab.

Hvis du som klient er utilfreds med det arbejde, som advokaten har udført eller måske synes at salæret er alt for højt, kan du klage over dette.

Klager i såvel disciplinærsager som salærsager skal indgives til Advokatnævnet.

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundet anbefaler, at du inden du evt. påtænker at klage til Advokatnævnet, tager kontakt til din advokat. Erfaringen viser, at de fleste sager kan løses ved at parterne taler sammen.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får en del anbefalinger / klienthenvisninger.