Advokater

En advokat er: En jurist der har opnået Justitsministeriets beskikkelse til at føre sager for domstolene. Betingelserne for at blive advokat er fastsat i Retsplejeloven. Det er en forudsætning for at opnå advokatbestalling, at kandidaten har gennemgået den teoretiske advokatuddannelse (der udbydes af Advokatsamfundet) og både har bestået den teoretiske advokateksamen og en prøve i retssagsførelse.

Alle advokater i Juristhuset er omfattet af advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos et ansvarsforsikringsselskab. Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af Juristhusets advokater, uanset hvor den udøves.

Juristhusets advokater er medlemmer af Advokatsamfundet og underlagt dettes regler og tilsyn. Advokaterne er ansvarsforsikret hos et anerkendt forsikringsselskab.

Hvis du som klient er utilfreds med det arbejde, som advokaten har udført eller måske synes at salæret er alt for højt, kan du klage over dette.

Klager i såvel disciplinærsager som salærsager skal indgives til Advokatnævnet.

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundet anbefaler, at du inden du evt. påtænker at klage til Advokatnævnet, tager kontakt til din advokat. Erfaringen viser, at de fleste sager kan løses ved at parterne taler sammen.

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...