Klienter

Juristhuset er meget bevidste om at vore klienter betyder alt for os.  I sidste ende lever vi af vore klienter og vi har et stærkt fokus på, at vore klienter meget gerne skal opleve at vi skaber værdi for dem.

De fleste af vore klienter er mindre og mellemstore virksomheder samt private.

Rigtig mange selvstændige erhvervsdrivende oplever, at det er befriende at komme til en rådgiver, der forstår de udfordringer og problemer som man sidder med – og ikke mindst at denne forståelse ikke blot er en akademisk, teoretisk forståelse, men der imod en ægte indsigt, der kommer af at rådgiveren kender udfordringerne og problemstillingerne på sin egen krop.

Hvis du som klient er i tvivl om denne forskel, så vil vi anbefale dig at opleve den.  Kontakt os i dag for et uforpligtende møde.

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...