Juristhuset

Ansvarsfraskrivelse og juridisk meddelelse

Alt indholdet på web sitet, som ligger under adressen www.juristhuset.dk, stilles til rådighed for offentligheden af Juristhuset Advokatanpartsselskab.

Juristhusets tilbud om adgang til web sitet sker alene som en service og med henblik på at stille generel information til rådighed.  Juristhuset tilstræber at indholdet på web sitet til stadighed er opdateret, men Juristhuset indestår på ingen måde for at det på web sitet værende indhold til en hver tid er ajourført og korrekt.  Juristhuset fraskriver sig således ethvert ansvar, som følge af eventuelle fejlagtige eller mangelsfulde oplysninger.

Indholdet på web sitet kan ikke træde i stedet for konkret juridisk eller anden erhvervsmæssig rådgivning, ligesom den relation, som en brug og læsning af web sitet etablerer, ikke skaber et advokat/klient-forhold til Juristhuset.

Juristhuset er ikke ansvarlig for indhold på tredjemands web sites, som der måtte linkes til fra www.juristhuset.dk.

Al indhold på web sitet er ophavsretligt beskyttet.  Bortset fra den kopiering, der teknisk set i brugerens webbrowser sker ved besøg på web sitets sider, er enhver anden kopiering og videregivelse af indholdet på web sitet ikke tilladt uden Juristhusets forudgående skriftlige tilladelse.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får en del anbefalinger / klienthenvisninger.