Disclaimer og Legal Notice

Alt indholdet på web sitet, som ligger under adressen www.juristhuset.dk, stilles til rådighed for offentligheden af Juristhuset Advokatanpartsselskab.

Juristhusets tilbud om adgang til web sitet sker alene som en service og med henblik på at stille generel information til rådighed.  Juristhuset tilstræber at indholdet på web sitet til stadighed er opdateret, men Juristhuset indestår på ingen måde for at det på web sitet værende indhold til en hver tid er ajourført og korrekt.  Juristhuset fraskriver sig således ethvert ansvar, som følge af eventuelle fejlagtige eller mangelsfulde oplysninger.

Indholdet på web sitet kan ikke træde i stedet for konkret juridisk eller anden erhvervsmæssig rådgivning, ligesom den relation, som en brug og læsning af web sitet etablerer, ikke skaber et advokat/klient-forhold til Juristhuset.

Juristhuset er ikke ansvarlig for indhold på tredjemands web sites, som der måtte linkes til fra www.juristhuset.dk.

Al indhold på web sitet er ophavsretligt beskyttet.  Bortset fra den kopiering, der teknisk set i brugerens webbrowser sker ved besøg på web sitets sider, er enhver anden kopiering og videregivelse af indholdet på web sitet ikke tilladt uden Juristhusets forudgående skriftlige tilladelse.

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...