Juristhuset

Stine Helles

“Advokat?! Stine, det kan jeg slet ikke forestille mig! Du er sådant et ordentligt menneske!! Det er advokater ikke! De er glatte, grådige og uempatiske.

Politibetjent, det er meget mere dig …” Udbrød min tidligere kollega fra Etaten.

Min opfattelse er, at en dygtig advokat vejleder klienten om den bedste løsning for lavest mulige sagsomkostninger.

En god advokat dækker klientens behov, men en dygtig advokat dækker endvidere de behov, som klienten ikke vidste han/hun havde.

Efter et årti i branchen og 5 år i Retshjælpen er det min erfaring, at majoriteten af klienter ikke kun har brug for en juridisk løsning af den aktuelle konflikt, men i høj grad en identifikation af, hvorfor de overhovedet er havnet i den givne situation, således at disse problemstillinger undgås fremadrettet.

I Retshjælpen var det indledningsvis en stor overraskelse for mig, hvordan nogle borgere forekom aldeles i chok og handlingslammede, som Bambi i lyskeglerne af et motorkøretøj umiddelbart før kollisionen, idet de på ingen måde (og langt tidligere) havde overvejet de mulige og umulige scenarioer og konsekvenser ved et givent valg.

Den bedste løsning når først skaden er sket – er efter min opfattelse sjældent retssystemet. Art do not imitate life i de danske retssale. Forløbet af en retssag er langt fra sexede Amerikanske serier som Suits og How to get away with murder. Uagtet klienten vinder, er det aldrig nogen behagelig oplevelse. Det tager lang tid, stress og medfører store bekymringer, og parterne ønsker sjældent at se hinanden igen.

Jeg har stor succes med at løse sager ved retsmægling, mediation, forhandling eller andre udenretlige løsninger. Det er empirisk påvist, at parterne kommer styrket og bedre ud efter disse processer, og det er endvidere særligt hensigtsmæssigt, hvis parterne skal kunne samarbejde efterfølgende.

Jeg har en meget bredspektret erhvervserfaring, som medfører en nuanceret og pragmatisk tilgang i min sagsbehandling.

Herudover har jeg særligt specialiseret mig i afhøring og retorik og har omfattende kurser også fra min tid i politiet i konfliktløsning, psykologi og krisehåndtering.

Jeg har endvidere stor erfaring med førelse af retssager, aftaleret, ejendomsret, forbrugerret, køberet og mit speciale fra Københavns Universitet er Marketing- og Konkurrenceret.

Mine specialer omfatter endvidere hestesager, hvor jeg også har praktisk erfaring og viden, idet jeg selv er flittig udøver af sporten. I den forbindelse henvises til hjemmesiden e-jura.dk.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får mange anbefalinger / klienthenvisninger.