Juristhuset

Almindelige forretningsbetingelser

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som Juristhuset påtager sig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Det er vigtigt, at vore klienter orienterer sig om indholdet i disse forretningsvilkår og derfor vil de gældende forretningsbetingelser til en hver tid forefindes på dette web site.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får mange anbefalinger / klienthenvisninger.