Timepriser

Prisen for Juristhusets bistand vil naturligvis afhænge af den konkrete sag.

I sager, hvor vi ikke kan prissætte med en fast pris, vil salæret blive fastsat med udgangspunkt i den tid, der medgår til at løse opgaven.

Juristhusets timesatser varierer efter hvilken grad af specialistviden og ekspertise, der er brug for.

Vore timepriser vil sædvanligvis ligge imellem kr. 2.000,- eks. moms (kr. 2.500,- inkl. moms) og 2.900,- eks. moms (kr. 3.625,- inkl. moms).

I sager der involverer specialistviden (f.eks. skattesager og sager om komplekse erhvervsforhold), typisk ligge i den høje ende og vil i visse tilfælde kunne overstige ovennævnte timesatser.

I særlige tilfælde, vil der kunne aftales en lavere timesats ned til f.eks. kr. 1.800,- eks. moms (kr. 2.250,- inkl. moms)

Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...