Juristhuset

Timepriser

Prisen for Juristhusets bistand vil naturligvis afhænge af den konkrete sag.

I sager, hvor vi ikke kan prissætte med en fast pris, vil salæret blive fastsat med udgangspunkt i den tid, der medgår til at løse opgaven.

Juristhusets timesatser varierer efter hvilken grad af specialistviden og ekspertise, der er brug for.

Vore timepriser vil sædvanligvis ligge imellem kr. 2.000,- eks. moms (kr. 2.500,- inkl. moms) og 2.900,- eks. moms (kr. 3.625,- inkl. moms).

I sager der involverer specialistviden (f.eks. skattesager og sager om komplekse erhvervsforhold), typisk ligge i den høje ende og vil i visse tilfælde kunne overstige ovennævnte timesatser.

I særlige tilfælde, vil der kunne aftales en lavere timesats ned til f.eks. kr. 1.800,- eks. moms (kr. 2.250,- inkl. moms)